Publicerat: 2017-01-17 16:56 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om Oden Control: Finwire tittar närmare på bolagen i Aktietorgets observationslista

För närvarande är tre aktier noterade på Aktietorgets observationslista, vilken signalerar att marknaden bör följa utvecklingen i de relaterade aktierna extra noga. Finwire har talat med börsens chef för marknadsövervakning, Christina Ploom, om observationslistan.

Den norrländska elbusstillverkaren Hybricon Bus aktie, som har backat nära 65 procent till 2,90 kronor de senaste tolv månaderna, handlas sedan augusti 2016 på observationslistan. Detta sedan Aktietorget funnit att bolaget vid upprepade tillfällen brustit i sin kommunikation med marknaden.

Aktietorget har ställt frågor till bolaget, bland annat om varför marknaden inte meddelades om den riktad nyemissionen på 10 miljoner kronor tidigare. Hybricon hade i mitten av september svarat på de frågor som marknadsplatsen ställt, men då det bedömdes råda fortsatt väsentlig osäkerhet om bolagets framtida finansiering så handlas aktien fortfarande på observationslistan.

- Bolaget har gått ut och informerat om bristerna, men skälet till att de ligger kvar nu är den fortsatta finansieringen, säger Christina Ploom, som tillägger att bolaget behöver säkerställa finansiering för det närmaste året.

Hybricon flaggade den 25 november för att man vill genomföra en företrädesemission på 30-35 miljoner kronor under första kvartalet 2017, och får bolaget in de pengarna bör aktien enligt övervakningschefen kunna flyttas upp från observationslistan.

Aktietorgets riktlinje är att ett bolag ska ha finansiering för tolv månader framåt, och har man inte det så ska det finnas en plan för hur pengarna skall tas in. Marknadsplatsen kommer att göra en löpande prövning när det inkommer mer information om finansieringen säger Ploom. På en fråga om Hybricon skulle kunna flyttas från observationslistan vid en garanterad företrädesemission svarar hon:

- Om den skulle vara 100 procent garanterad skulle man kunna göra det, annars skulle vi vilja se att pengarna kommer in.

Lucent Oil flyttades till observationslistan i juni 2016 efter beskedet att bolaget tecknat en avsiktsförklaring med Head Engineering om förvärv av Lucent Oils operativa verksamhet. Bolaget såldes i början av december istället sin gamla verksamhet, bestående av moderbolagets verksamhet och dotterbolag Lucent Holding samt Phoenix Collector, till köparen GVI i Förenade Arabemiraten.

Bolaget har efter det tecknat avtal om förvärv av 79,4 procent av aktierna i QuiaPeg Pharmaceuticals med avsikt att förvärva 100 procent av aktierna i bolaget, och blir affären godkänd vid bolagsstämman kommer QuiaPegs verksamhet att tillföras Lucent Oil efter genomförd apportemission i mars 2017.

- Det är ett omvänt förvärv som vi ser det. Man har sålt hela verksamheten och ska apportera en helt ny verksamhet, vi tycker att det är ett nytt bolag, och man genomgår en noteringsprocess. Då hamnar man också på observationslistan till att man har genomgått processen, förklarar Christina Ploom.

Utvärderingen av observationsplaceringen av aktien, en aktie som har stigit 16,6 procent det senaste året till 7,35 kronor, kan påbörjas så snart Aktietorget får in information från bolaget.

- Sen måste det bli formellt klart också innan vi kan lämna något godkännande. Men vi behöver inte vänta till alla beslut är fattade om det finns information att granska, men då får det också vara på bolagets egen risk – exempelvis att affären inte genomförs. Men vi kan börja granska när bolaget ger oss information att granska.

Det är på bolagets egen begäran som en granskning påbörjas, men Aktietorget ser helst att processen går så snabbt så möjligt. Detta för att inte riskera en situation där exempelvis aktieägare inte uppmärksammar att det pågår en förvärvsprocess och tror att bolaget är ett färdigt och godkänt bolag, säger övervakningschefen.

Växelteknologibolaget Oden Control har varit placerat på Aktietorgets observationslista i över tre år och aktien noteras i 2,74 kronor efter att ha stigit 160 procent det senaste året. Aktietorget har inga formella riktlinjer kring hur länge ett bolag maximalt bör vara observationslistade, men normalt sett är det något som ska avslutas inom en överskådlig period. Ploom uppger att det är ”väldigt ovanligt” att en aktie varit noterad på observationslistan så länge som Oden Control.

Bakgrunden till observationsnoteringen var att bolaget vinstvarnade efter sommaren 2013. Finanserna var svaga, vilket gjorde att marknadsplatsen valde att flytta aktien i september samma år.

Att bolagets notering på observationslistan har dragit ut på tiden förklaras delvis av förändringar i bolagets struktur. När bolaget flyttades ned var det finansiell kris och styrelsen hoppade av i samband med det, sedan har det kommit in nya personer, och under en längre tid har man haft en ganska dålig likviditet, förklarar Ploom.

- För att hantera det har det skett en viss omstrukturering av själva bolaget, så man kan säga att verksamheten till viss del har förändrats i förhållande till vad det var då när det hamnade på observationslistan. Så där har vi en dialog med bolaget i den frågan och håller på att granska om vi kan flytta upp dom. Men förändringarna har skett i flera led.

- När ett bolag har varit så länge på observationslistan så behöver man se på hur det ser ut generellt med ägarbilden, så det tittar vi också på. Men nu är det framförallt utestående frågor kring strukturen på bolaget som vi tittar på, tillägger hon.

Ploom uppger att marknadsplatsen har en löpande kontakt med Oden Control.

- Det är naturligt att bolaget vill flytta upp. Vi har också önskemål om att man faktiskt ska kunna flytta upp dom, så det är någonting vi jobbar med.