Pressmeddelande Publicerat: 2005-10-04 14:41:00

Klick Data AB: Ny storägare i Klick Data

Klick Data (publ.) har per den 4 oktober 2005 genomfört en riktad nyemission till Ulf Barkman med bolag. Nyemissionen innebär att bolagets aktiekapital ökar med 204 000 kr genom utgivande av 408 000 nya B-aktier, envar å nominellt 50 öre. De nya aktierna berättigar till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2005/2006. Betalning för nytecknade aktier har erlagts kontant i samband med teckningen med 3,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för de nya aktierna är 27 oktober 2005. Totalt omfattar antal B-aktier efter emissionen till 2448000 st.

Ulf Barkman sitter i styrelsen för bl.a. OEM International och kommer efter emissionen att via privat innehav + bolag att äga 16,67 % av kapitalet och 10,6 % av rösterna i Klick Data, vilket gör honom till näst största ägare efter huvudägaren och VD Erik Bolinder med bolag. Ulf Barkman är nominerad till att väljas in i styrelsen vid ordinarie bolagsstämma 26 oktober. Styrelsen i Klick Data AB (publ)

Se hela nyheten i MS Word