Publicerat: 2017-02-24 09:13 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om Oden Control: Oden Control minskar förlusten i fjärde kvartalet

Oden Control, som återfinns på Aktietorgets observationslista sedan drygt tre år, tappar intäkter i fjärde kvartalet 2016 men minskar samtidigt förlusten för samma period.

Nettoomsättningen var 236.000 kronor (365.000).

Rörelseresultatet före avskrivningar blev 42.000 kronor (-98.000) och efter avskrivningar 10.000 kronor (-162.000). Resultatet efter finansnetto uppgick till 10.000 kronor (-163.000), och nettoresultatet var -50.000 kronor (-163.000), motsvarande -0,01 kronor per aktie (-0,03). Ingen utdelning föreslås.

Likvida medel var 29.000 kronor (43.000) per den 31 december. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -14.000 kronor (65.000).

Det fjärde kvartalet kännetecknades av fortsatt låg försäljning på grund av avsaknad av större order. Antalet levererade ställdon uppgick till 49 stycken. Bolaget siktar på att öka omsättningen genom deltagande vid mässor och skickad information till slutkunder. Likviditeten beskrivs som fortsatt ansträngd med under kontroll.