Publicerat: 2017-03-24 13:22 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om Oden Control: Oden Control kallar till årsstämma den 21 april

Aktieägarna Oden Control kallas till årstämma den 21 april i Nykvarn. Förslagen till beslut på stämman är ännu inte klara.