Pressmeddelande Publicerat: 2006-05-05 12:49:00

Followit Holding AB: Followits dotterbolag Mobistics får order av Jämtfrakt

Mobistics AB har fått en beställning avseende mobil telekommunikationsutrustning till Jämtfrakt ABs transportverksamhet. Leveransen omfattar, i ett första steg, serverprogramvara för kommunikation och transportledning med integration mot Jämtfrakts affärssystem samt kommunikations-utrustningar till ett mindre antal transportfordon.

- Ordern från Jämtfrakt är en strategiskt viktig affär för oss, säger Ola Lundberg, verkställande direktör i Followit Holding AB. Ordern stärker vår marknadsposition som ledande aktör och borgar för en fortsatt bra utveckling inom affärsområdet transportlogistik. Jämtfrakt är ett i Jämtland marknadsledande företag där verksamheten byggs upp genom att 160 delägande åkeriföretag samverkar. Bolaget erbjuder marknaden maskin- och transporttjänster samt administrativa tjänster inom Jämtfrakts affärsområden Skog, Anläggning, Distribution och Miljö. Totalt är 350 fordon, 150 maskiner och 500 personer sysselsatta i en verksamhet som bedrivs över hela landet med Jämtland som hemmamarknad. Bolagets omsättning uppgår till 670 Mkr. Bolaget är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001. Den 19 december 2005 meddelade ledningen från Jämtfrakt AB ett samgående med Härjelast AB. Sammantaget kommer den nya verksamheten att omsätta drygt en miljard kronor och inklusive ägarnas verksamhet sysselsätta ca 900-1000 personer. För ytterligare information: Ola Lundberg, VD Followit Holding AB (publ). Tfn: 0910-200 020 Hemsida: http://www.followit.se Mats Pålsson, IT-chef Jämtfrakt AB Tfn: 063-57 45 34, 070-367 45 34 Hemsida: http://www.jamtfrakt.se Information om Followit: Followit Holding AB är ett publikt bolag som finns noterat på Aktietorget. Säte finns i Skellefteå där 11 anställda sysselsätts i de tre dotterbolagen Followit AB, Followit Innovation AB och Mobistics AB. Företagen utvecklar och marknadsför produkter och tjänster inom affärsområdena säkerhet, logistik och övervakning. Affärsidén för koncernen är att skapa konceptuella helhetslösningar inom de tre affärsområdena och därigenom kunna erbjuda kunderna ett kostnadseffektivt och högteknologiskt verktyg att implementera i den egna verksamheten. Målet med verksamheten är att bli en ledande leverantör inom respektive affärsområdet för den europeiska marknaden. Idag finns Followit-bolag, utan delägande från Followit, i länderna England, Holland, Danmark och Norge som uteslutande arbetar med företagets produkter och tjänster.

Dokument