Publicerat: 2017-03-31 15:17 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om Oden Control: Oden Control kommenterar revisorns uttalande i redivsionsberättelsen

Verkstadsbolaget Oden Control publicerar idag årsredovisningen för 2016. Bolaget lämnar i ett pressmeddelande en kommentar till revisorns uttalande i revisionsberättelsen.

"Som framgår av förvaltningsberättelsen och under grund för uttalanden är halva aktiekapitalet nästan förbrukat. Hur styrelsen avser att återställa och förstärka det egna kapitalet för att kunna fortsätta sin verksamhet, framgår inte i förvaltningsberättelsen", skriver revisorn.

Styrelsen anser att bolaget har god kontroll över aktiekapitalet och sättet att återställa och förstärka det egna kapitalet för att kunna fortsätta sin verksamhet. Återförsäljarna kommer att sätta in resurser att försäljningen ska öka och sedan har man sett till att bolagets kostnader inte ökar. Bolaget har fortfarande 60 procent soliditet. Dessutom har bolaget inga krediter eller kostnader för produkter, enbart kommissioner för försäljning. Bolaget får cirka 30 procent kommission för varje såld reglerdon. Bolagets största aktieägare kommer att se till att bolagets stabilitet inte försämras, skriver Oden Control

Oden Control är placerad på Aktietorgets observationslista sedan september 2013.