Publicerat: 2017-04-26 11:55 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om Amhult 2: Amhult 2 tecknar optionsavtal med Lysevägens Bostads AB

Fastighetsbolaget Amhult 2 har tecknat ett optionsavtal med Lysevägens Bostads AB avseende bostadsprojektet Skogens Gård.

Avtalet reglerar att Lysevägens Bostads AB, som är ägare till Skogens Gård, tillsammans med Amhult 2 har ansökt om detaljplan för bostadsändamål för del av Fastigheten Skogens Gård, där kostnaderna för fastighetsbildning och planarbete kommer att utges av Amhult 2.

Av pressmeddelandet framgår vidare att Stadsbyggnadskontoret ännu inte har utsett handläggare eller lämnat planbesked.

Lysevägens har förbundit sig att avyttra den del av fastigheten som kommer att omfattas av den kommande detaljplanen. Det finns även en förbindelse att efter avrop avyttra fastigheten/fastigheterna till Amhult 2 för marknadsvärde enligt en oberoende värdering med avdrag för Amhult 2:s nedlagda kostnader för planarbete och fastighetsbildning.