Pressmeddelande Publicerat: 2006-11-10 10:28:00

Oden Control AB: Oden Control och Siemens levererar ställdon till Ungern

Aktietorgsnoterade Oden Control fortsätter sitt samarbete med Siemens Industrial Turbomachinery. Nästa leverans kommer att gå till ett kraftvärmeverk i Ungern och omfattar ett tiotal ställdon med tillbehör.

Samarbetet med beställaren Siemens startade redan 1997 med testleveranser till ett värmeverk i Mongoliet. Sedan dess har Oden Control också levererat ställdon till anläggningar i Riga och det omtalade gaskombikraftverket i Rya, Göteborg. Siemens Industrial Machinery AB har nu lagt en order på ett tiotal reglerställdon för leverans till ett mindre kraftvärmeverk i Miskolc, Ungern. Ställdonen ska levereras i början på nästa år och kommer att monteras på Masoneilan-ventiler. Kraftvärmeverket beräknas producera 42 MW elektricitet och 35 MW fjärrvärme vid -15 grader utomhustemperatur. För ytterligare information kontakta VD Helena Granqvist tel. 08-767 76 57 eller besök vår hemsida www.odencontrol.se. Oden Controls affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja produkter alternativt sälja licenser baserade på Odens unika växelteknologier. Företagets huvudsakliga verksamhet inriktar sig på tillverkning och försäljning av elektriska ställdon till processindustrin. Vi vänder oss främst till kunder med mycket höga krav på precision, kompakthet och tillgänglighet. Bolaget är noterat på Aktietorget sedan våren 2001.

Dokument