Publicerat: 2017-04-28 09:10:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Oden Control: Oden Control minskade intäkterna men liten vinst i första kvartalet

Oden Control, som återfinns på Aktietorgets observationslista sedan flera år, tappar intäkter i första kvartalet 2017 men redovisar samtidigt vinst.

Nettoomsättningen var 282.362 kronor (453.892).

Rörelseresultatet före avskrivningar blev 129.398 kronor (52.326) och efter avskrivningar 98.399 kronor (19.773). Resultatet efter finansnetto uppgick till 98.260 kronor (19.072), och nettoresultatet var 98.260 kronor (19.072).

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 78 procent (46).

Likvida medel var 293.736 kronor (74.968) per den 31 mars. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 264.339 kronor (32.006).

Verksamheten följer plan och ekonomin går åt rätt håll och är under kontroll, skriver bolaget i rapporten.

"Totalt sett ser framtiden ljusare ut med fler offerter, order och fler sålda don".