Publicerat: 2017-05-04 09:10 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om Amhult 2: Amhult 2 vänder till vinst i första kvartalet

Fastighetsbolaget Amhult 2 ökar intäkterna rejält och vänder till vinst i i första kvartalet 2017. Bolaget prospekterar 44.000 kvadratmeter mark i Amhult, Torslanda för att bygga köpcenter och boendeområden i blandad stadsbebyggelse.

Nettoomsättningen steg till 5,5 miljoner kronor (1,9). Det fördelas på lokaluthyrning 5,0 miljoner kronor (1,3), administration 0,4 miljoner kronor (0,5) och värdepapper 0,0 miljoner kronor (0,1).

Rörelseresultatet blev 2,4 miljoner kronor (-0,3). Resultatet före värdeförändring på fastigheter var 1,6 miljoner kronor (-0,3). Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 0,0 miljoner kronor (0,0).

Nettoresultatet uppgick till 1,3 miljoner kronor (-0,3), motsvarande 0,19 kronor per aktie (-0,04).

Kassa och bank var på 68,7 miljoner kronor per den 31 mars. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 6,7 miljoner kronor (49,8) i första kvartalet.