Pressmeddelande Publicerat: 2006-12-14 10:07:00

Eurovip Group AB: Eurovip Group AB meddelar ny bolagsstruktur

Styrelsen i Eurovip Group AB (publ) har beslutat att införa en ny bolagsstruktur i samband med förvärvet av CISL Telecom. Bolagsstrukturen är anpassad för att snabba på Eurovip Groups internationella etablering, samt ta tillvara samordningseffekter, på både utvecklings- samt säljsidan, som uppkommit i samband med förvärvet av CISL Telecom. Nedan presenteras den nya övergripande bolagsstrukturen i Eurovip Group AB (publ).

Koncernchef för Eurovip Group AB (publ) är Jan Sjödin. Eurovip Groups befintliga verksamheter samlas under Eurovip Solutions. Chef för Eurovip Solutions är Jan Sjödin. Organisationen kommer fortsatt att fokusera på utveckling och försäljning av Eurovip Groups befintliga produkter. Eurovip Spain kommer att innehålla CISL:s tidigare dotterbolag CISL Spain. Chef för Eurovip Spain är Julian Coccia. Organisationen kommer att vara ett utvecklings- och marknadsbolag för Eurovip Groups telekomprodukter och tjänster. Eurovip Asia kommer att innehålla CISL:s tidigare dotterbolag CISL Thailand. Organisationen kommer att utökas med ett bolag i Taiwan under Q1. Chef för Eurovip Asia är Surajitr Thongbor. Organisationen kommer att vara ett marknadsbolag för Eurovip Groups etablering på den asiatiska marknaden. Eurovip UK kommer att innehålla CISL:s tidigare dotterbolag CISL Systems. Chef för Eurovip UK kommer meddelas under Q1 2007. Organisationen kommer initialt att vara ett marknadsbolag med fokus på försäljning av Eurovip Groups produkter på den engelska marknaden. Den nya bolagsstrukturen kommer införas per den 1/1 2007. För ytterligare information, kontakta: Jan Sjödin, Vd, Eurovip Group AB. Tel: 044-590 51 50. Mobil: 0708-97 00 50. E-post: jan.sjodin@eurovipgroup.se www.eurovipgroup.se Om Eurovip Group AB Eurovip Group utvecklar tekniska lösningar för korttransaktionshantering och kommunikationsplattformar. Bolaget lanserar ”Föreningskortet” som är ett bonuskort som ger ideella föreningar och hjälporganisationer extra intäkter. I koncernen ingår dotterbolagen Eurovip AB, Splashi Nordic AB och Card Value Scandinavia AB. Eurovip är en ledande leverantör av system för marknadskommunikation. Genom kundlojalitetsprogrammet Daylight kan butiker kommunicera individuella kampanjer och anpassade erbjudanden till sina medlemmar med till exempel e-post, DR och SMS. Splashi erbjuder olika former av marknadsföringstjänster för företag, t.ex. genomförande av marknadsundersökningar via mobiltelefon, och en plattform (kupong.se) för hantering av digitala värdekuponger. Card Value sköter medlemsdatabaser åt bl.a. Svenska Golfförbundet, DaimlerChrysler Services AB, EnterCard Sverige AB samt Solvalla.

Dokument