Publicerat: 2018-04-27 09:42:44 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Direkt. Disclaimer

Direkt om Oden Control: ÖKADE INTÄKTER, MEN FÖRLUST 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Oden Control, vars aktie handlas på Aktietorget, rapporterar ett resultat efter skatt på -0,1 miljoner kronor för första kvartalet (0,1).

Nettoomsättningen steg till 0,5 miljoner kronor (0,3).

Bruttomarginalen för första kvartalet uppgick till 26 procent (78).

Oden Control uppger i rapporten att "styrelsen arbetar med förbättringar i produktionen som kortsiktigt kräver investeringar, men kommer ge bättre lönsamhet när produktionen är igång".