Pressmeddelande Publicerat: 2007-05-29 07:52:00

ONE Media Holding AB: nxt sthlm köper webbyrå av Response

nxt sthlm, dotterbolag till ONE Media Holding AB (publ), köper säljfunktionen, produktion och webbyrån Interactive från ONE Response. Köpet sker till en kontant ersättning av ca 7,2 MSEK. Gemensamt sälj, snabbare ledtider och minskade kostnader kommer att leda till en ökad vinstmarginal på ca 5% för gruppen. Köpeskillingen kommer också att skapa förutsättningar för framtida förvärv.

Sedan sommaren 2006 har ONE Response och nxt sthlm gjort ett stort antal projekt tillsammans. Detta har påverkat omsättning och resultat i ONE Media mycket positivt. För att ytterligare utnyttja befintliga synergier inom försäljning till kund, produktion och det starkt växande webbyrådelen Interactive köper nxt sthlm berörda verksamhetsområden från ONE Response. Köpet sker genom en kontant ersättning på ca 7,2 MSEK. Den reavinst som uppstår kan kvittas mot upparbetade förluster i ONE Response, varför det inte uppstår någon skatt. Samtidigt lägger ONE Response ut lager och manuell hantering till sina partner i Sverige, Estland och Polen. Förändringen innebär en högre prissättning inom gruppen, minskade personalkostnader samt att lokalen i Bromma hyrs ut och nya nxt sthlm flyttar in i gemensamma lokaler på Söder i Stockholm. Magnus Widgren blir därmed VD för det största bolaget inom gruppen. "Vi måste renodla vår verksamhet och fokusera på det vi är bra på. Sammanslagningen är ett led i vår strategi mot 300 MSEK innan 2011. Målet skall nås både genom organisk tillväxt och förvärv av bolag med plattformar för digital och telekommunikation. Med Magnus Widgren som ledare för nya nxt sthlm, kan jag och styrelsen fokusera på diskussioner kring förvärv.", säger Johanna Fagrell Köhler, koncernchef ONE Media Holding AB (publ). "Den traditionella webbyrån håller på att försvinna. Vår strategi är att förena det bästa av webbyrån med det bästa från DM-byrån. Vi har redan gjort det i 75% av våra projekt tillsammans med ONE Response. Nu förbättrar vi ytterligare för personal och kunder genom att bli ett gemensamt bolag.", säger Magnus Widgren, VD nxt sthlm. Vill du veta mer? Johanna Fagrell Köhler, Koncernchef/VD ONE Media Holding AB, +46 734 100 550 eller e-post johanna.fagrell@onemedia.se Magnus Widgren, VD nxt Sthlm Direct Marketing AB, +46 708 77 02 82 eller e-post magnus.widgren@nxtsthlm.se Om ONE ONE är en företagsgrupp som hjälper företag och organisationer med effektiv försäljning och kunddialog. Verktygen är kompletterande produkter och tjänster inom Direkt Marknadsföring (DM) där man via spetskompetens inom gruppens olika affärsområden har möjlighet att erbjuda unika helhetslösningar för framför allt uppdragsgivare med många kundrelationer. Företagsgruppen har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt och sysselsätter idag cirka 50 personer. Kunder är bland annat Bonniers, Cederroths, MasterFoods, Nordisk Kellogg's, Aftonbladet, Ericsson, Ledarna, Den Danske Bank, Röda Korset m fl. Besök gärna: www.onemedia.se

Dokument