Publicerat: 2017-05-31 14:39:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Amhult 2: Amhult 2 tecknar entreprenadavtal med RA Bygg

Fastighetsbolaget Amhult 2 tecknar entreprenadavtal med RA Bygg avseende nybyggnation av kvarteret Amhult 108:3, benämnt Luftseglaren 2. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kvarteret omfattar 3 477 kvadratmeter bruttototalarea och kommer att bebyggas med 36 lägenheter med hyresrätt och en undermarksparkering med 40 p-platser som ska hyras ut separat. Byggnationen planeras påbörjas i augusti 2017 och kommer att vara färdigställt preliminärt första kvartalet 2019.

"Vi fortsätter att bygga förvaltningsbolaget Amhult 2 och producerar ytterligare hyresrätter i Amhult Centrum. Vi håller vår uppsatta tidplan med två kvarter under byggnation och ett kvarter under projektering" säger Maria Nord Loft, vd för Amhult 2.