Pressmeddelande Publicerat: 2007-06-27 08:53:00

ONE Media Holding AB: Kommuniké från extra bolagsstämma i ONE Media Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i ONE Media Holding AB (publ) den 26 juni 2007 beslutades

- att nyemittera 2.173.913 aktier till en teckningskurs om 0,92 kr/aktie med teckningsrätt för Magnus Widgren. Betalning erläggs genom kvittning av fordran om 2.000.000 kr, samt - att ändra bolagsordningen genom att räkenskapsåret blir kalenderår innebärande att innevarande räkenskapsår förlängs till 071231. Vill du veta mer? Johanna Fagrell Köhler, Koncernchef/VD ONE Media Holding AB, +46 734 100 550 eller e-post johanna.fagrell@onemedia.se Om ONE ONE är en företagsgrupp som hjälper företag och organisationer med effektiv försäljning och kunddialog. Verktygen är kompletterande produkter och tjänster inom Direkt Marknadsföring (DM) där man via spetskompetens inom gruppens olika affärsområden har möjlighet att erbjuda unika helhetslösningar för framför allt uppdragsgivare med många kundrelationer. Företagsgruppen har under de senaste åren haft en kraftig tillväxt och sysselsätter idag cirka 50 personer. Kunder är bland annat Bonniers, Cederroths, MasterFoods, Nordisk Kellogg's, Aftonbladet, Ericsson, Ledarna, Den Danske Bank, Röda Korset m fl. Besök gärna: www.onemedia.se

Dokument