Publicerat: 2017-07-03 11:16:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Acrinova: Acrinova köper en fastighet i Malmö

Fastighetsbolaget Acrinova har den 1 juli förvärvat fastigheten Utklippan 3 i Malmö som har en uthyrbar yta på cirka 1 200 kvadratmeter. Köpeskillingen grundar sig på ett fastighetsvärde om 5,8 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

"Fastigheten har ett bra läge i Malmö och ger från start ett bra kassaflöde. Fastigheten är nästan fullt uthyrd, men det finns uthyrningspotential kvar som kommer att ge mervärde framöver", säger Acrinovas vd Ulf Wallén.

En del av köpeskillingen består av 27 500 aktier till en kurs om 65 kronor, det vill säga ett belopp av 1 787 500 kronor. Resterande del av affären finansieras genom egna medel och banklån.