Pressmeddelande Publicerat: 2007-11-16 11:16:00

Biosensor Applications Sweden AB: Biosensors nyemission övertecknad

Sammanräkningen i Biosensor AB nyemission visar att emissionen övertecknats med drygt 18 %. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Biosensor AB med 50 821 016 aktier av serie A och aktiekapitalet ökar med 5 082 102 kronor. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 40 656 813kronor och antalet aktier uppgår till 406 568 131 aktier, varav 396 759 482 aktier av serie A och 9 808 650 aktier av serie C. De som har tecknat och betalt aktier i emissionen kan handla med dessa betalda tecknade aktier (BTA) på AktieTorget.

För vidare information, var vänlig kontakta: Bengt Hagander VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ) Telefon: +46 8 706 75 00 bengt.hagander@biosensor.se Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är noterat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensors kunder kommer från polisväsende, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.

Dokument