Publicerat: 2017-07-28 08:37:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Acrinova: Acrinova ökar omsättning och ökar rörelseresultat för andra kvartalet 2017

Fastighetsbolag Acrinova redovisar ökad omsättning under andra kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre rörelseresultat.

Omsättningen uppgick till 23,8 miljoner kronor (4,2), en ökning med 467 procent mot föregående år. Rörelseresultatet blev 17,3 miljoner kronor (3,1).

Resultatet före skatt var 4,7 miljoner kronor (2,2). Resultatet efter skatt blev 4,2 miljoner kronor (1,9).

Resultat per aktie hamnade på 0,93 kronor (0,64).

"Det första halvåret 2017 visar på en utveckling för koncernen helt i linje med de planer som ingår i den långsiktiga strategin", säger vd Ulf Wallén i en kommentar.


Acrinova, Mkr Q2-2017 Q2-2016 Förändring
Nettoomsättning 23,8 4,2 466,7%
Rörelseresultat 17,3 3,1 458,1%
Resultat före skatt 4,7 2,2 81,8%
Nettoresultat 4,2 1,9 121,1%
Resultat per aktie, kr 0,93 0,64 45,3%