Pressmeddelande Publicerat: 2007-12-06 12:41:00

Eurocine Vaccines AB: Eurocine Vaccines dokumenterar två influensavacciner för klinisk studie

Eurocine Vaccines har beslutat att dokumentera två nasala influensavacciner med olika adjuvans och studera dem i en jämförande klinisk fas I/II-studie. Studien planeras starta runt årsskiftet 2008/2009. Bolagets kassa täcker kostnaderna för både preklinisk dokumentation och genomförande av studien.

Eurocine Vaccines har två vaccinadjuvans med effekt vid nasal influensavaccinering på möss; dels ett anjoniskt adjuvans som även har studerats på människa, dels ett katjoniskt adjuvans som nyligen har visat en bredare immunrespons vid nasal influensavaccinering på mus med avdödat helvirus. Bolagets katjoniska adjuvans kräver ytterligare preklinisk dokumentation för att kunna ges till människa. Baserat på de nya resultaten har Eurocine Vaccines beslutat att dokumentera både ett nasalt influensavaccin med Bolagets anjoniska adjuvans och ett vaccin med Bolagets katjoniska adjuvans. Båda vaccinformuleringarna kommer att ingå i en jämförande klinisk fas I/II-studie på människa, vilket ökar möjligheten att lyckas i studien. På detta sätt minskar kostnaderna jämfört med att genomföra två separata studier. Den kliniska studien planeras starta runt årsskiftet 2008/2009. Bolagets kassa täcker kostnaderna för både preklinisk dokumentation och genomförande av studien. "Vi utvecklar vacciner för människor, inte för möss, därför är det nödvändigt att dokumentera båda vaccinformuleringarna i en studie på människa." säger Professor Alf Lindberg, styrelseledamot i Eurocine Vaccines. Solna 2007-12-06 Hans Arwidsson. Verkställande direktör För ytterligare information kontakta: Hans Arwidsson VD Eurocine Vaccines AB Karolinska Science Park Telefon: 070 634 0171 E-post: hans@eurocine.se Kort om Eurocine Vaccines AB Eurocine Vaccines AB utvecklar patentskyddade nasala vacciner mot bl.a. influensa, lunginflammation och HIV. Vaccinerna utvecklas till klinisk Fas II och licensieras till internationella vaccinföretag som slutför utvecklingsarbetet och står för produktion och lansering. Sedan starten 1999 har Eurocine Vaccines genererat ett imponerande vetenskapligt underlag till stöd för sin nasala vaccinteknologi genom sitt nära samarbete med forskare vid Smittskyddsinstitutet och Karolinska Institutet. www.eurocine.se

Dokument