Pressmeddelande Publicerat: 2007-12-28 11:15:00

FastTV.net AB: Förändringar i FastTVs styrelse

FastTV kommer att kalla till en extra bolagsstämma under januari för att ersätta Daniel Krook och Hans Larsson, som båda har meddelat att de kommer att lämna sina styrelseuppddrag. Ersättare kommer att presenteras i god tid före stämman.

För ytterligare information kontakta: Styrelseordöfrande Daniel Krook, tfn. +46 (0) 70-699 56 60 daniel.krook@skycom.se eller Tillförordnad VD, Hans Larsson, tfn. +46 (0) 705 84 88 47 hans.larsson@gaeta.se FastTVs affärsidé är att via bredbandsinfrastruktur erbjuda interaktiva tjänster och underhållning på den skandinaviska TV-marknaden. Detta sker genom FastTV Mediaportal där kunden förutom tillgång till valfritt kanalpaket kan surfa på Internet, skicka e-post och beställa filmer direkt till sin TV. Företaget grundades 2003 av Stephan Guiance och Claus Michael Drastrup. FastTVs mål är att finnas på alla relevanta distributionsplattformar och nå en majoritet av de Skandinaviska hushållen senast 2010. FastTV noterades på AktieTorget i Sverige i januari 2007. Besök gärna hemsidan för mer information om företaget www.fasttv.net

Dokument