Publicerat: 2017-08-18 09:06:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Hamlet: Små resultatförändringar för Hamlet Pharma i fjärde kvartalet

Forskningsbolaget Hamlet Pharma redovisar små resultatförändringar i det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret, april till juni 2017.

Nettoomsättningen var noll kronor (noll).

Rörelseresultatet blev -2,5 miljoner kronor (-2,6).

Resultatet före skatt var -2,5 miljoner kronor (-2,6). Resultatet efter skatt blev -2,5 miljoner kronor (-1,9), motsvarande -0,08 kronor per aktie (-0,07).

"Bolaget har en finansiellt stark ställning. Efter en framgångsrik inlösen av teckningsoptioner har bolaget en kassa på 32 miljoner kronor vid räkenskapsårets slut. Kassan förväntas räcka väl för planerade aktiviteter under 2018/2019. Kostnader för kliniska studier kommer
enligt plan att öka under nästa räkenskapsår. Vi ser framemot ett spännande år med nya utmaningar och möjligheter för Hamlet Pharma", skriver Mats Persson och Catharina Svanborg, vd respektive styrelseordförande i Hamlet Pharma i en gemensam kommentar i bokslutskommunikén.


Hamlet Pharma, Mkr Q4-2017 Q4-2016
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -2,5 -2,6
Resultat före skatt -2,5 -2,6
Nettoresultat -2,5 -1,9
Resultat per aktie, kr -0,08 -0,07