Publicerat: 2017-08-18 09:06 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om Oden Control: Oden Control rapporterar oförändrad omsättning under andra kvartalet

Verkstadsbolaget Oden Control redovisar oförändrad omsättning under andra kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,2).

Rörelseresultatet före avskrivningar blev 73 152 kronor (32 991). Resultatet före och efter skatt uppgick till 42 153 kronor (493 kronor).

Likvida medel var 298 804 kronor (101 024) per den 30 juni. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 269 408 kronor (58 062).

"Ingen större order under perioden men vi upplever att intresset från kunder och aktörer i branschen blivit högre då den nya ställdonsserien fått bevisa sin prestanda under en längre tid", skriver bolaget i rapporten.


Oden Control, Mkr Q2-2017 Q2-2016 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,2 0,0%
Rörelseresultat 0,0 0,0
Resultat före skatt 0,0 0,0
Nettoresultat 0,0 0,0