Pressmeddelande Publicerat: 2008-01-09 08:41:00

: Digital PS genomför nyemission och listas på Aktietorget

Digital PS AB (publ) har nyligen lanserat första versionen av webbplatsen Multigames.com som innehåller webbspel och mobilsignaler som användare själva skapat (s.k. användargenererat innehåll).

Konceptet är inte helt olikt Youtube som erbjuder en liknade tjänst för videoklipp. Skillnaden är att Multigames fokuserar på webbspel och mobilsignaler. Digital PS äger hela plattformen som ur ett tekniskt perspektiv ligger i framkanten av utvecklingen inom spel- och underhållningstjänster via Internet. Liksom på Youtube kan besökarna enkelt publicera sina favoritspel och mobilsignaler i bloggar och communities som t.ex. Myspace och Facebook m.fl. Bolaget har nyligen även förvärvat en webbplats för webspel, Scorehunt.com, samt skrivit avtal om förvärv av SMS- och telefonbetalningsföretaget Apaydo AB. Digital PS avser under första kvartalet 2008 att genomföra en nyemission och en listning på Aktietorget i syfte att finansiera den fortsatta utvecklingen och marknadsföringen av webbplatsen Multigames.com samt underlätta förvärv av bolag med bra synergier med den existerande verksamheten. För ytterligare information: Christian Lövstedt VD, christian.lovstedt@digitalps.se, Mobil: 0704 62 76 87 Om Digital PS AB (publ) Digital PS identifierar, driver och förvärvar internetprojekt med en stor global utvecklingspotential. Affärsmodellen bygger på att bygga upp höga trafikflöden där intäkter genereras utifrån annons, innehålls & abbonemangsförsäljning. Företaget har huvudkontor i Stockholm och jobbar mot marknader över hela världen. Stockholm den 9 januari 2008