Publicerat: 2017-08-22 11:11:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Provide IT: Provide IT föreslår utdelning på 60 öre per aktie

Aktieägarna i digitala produktionsbyrån Provide IT kallas till årsstämma den 20 september i Göteborg. Något förslag till val av styrelseledamöter framgår inte av kallelsen.

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016/17 med 4,0 miljoner kronor, motsvarande knappt 60 öre per aktie.

Provide IT hade per den 31 mars likvida medel på 27 miljoner kronor. Bolaget på grund av tidigare produktionsproblem inte kunnat lägga lika mycket tid som planerat på förvärvsarbete. Provide IT har fortfarande för avsikt att genomföra minst ett förvärv innan nästa sommar och har med god marginal tillräckligt med kapital för att genomföra minst ett sådant tänkt förvärv och expandera till nya marknader enligt plan.

Styrelsens prognoser baserade bland annat på tidigare räkenskapsår och bolagets verksamhetsutveckling med god tillströmning av nya kunder, visar att bolaget kommer fortsätta generera vinster under överskådlig tid. Om bolaget inte genomför en utdelning kommer kassan inom en snar framtid att öka till för höga nivåer för en digital produktionsbyrå i bolagets storlek.

Styrelsen vill också i anledning av det sagda ändra bolagets utdelningspolicy till att även framtida årsvinster ska delas ut till aktieägarna som utgångspunkt, såvida inte bolagets verksamhet kräver annat.