Publicerat: 2017-08-24 10:33:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Amhult 2: Amhult 2 ökar intäkterna och vinsten i andra kvartalet

Fastighetsbolaget Amhult 2 ökar intäkterna och vinsten i andra kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 8,2 miljoner kronor (5,1), en ökning med 61 procent mot föregående år. Lokaluthyrning stod för 7,8 miljoner kronor (4,6) av intäkterna.

Rörelseresultatet blev 5,0 miljoner kronor (2,0), med en rörelsemarginal på 61,0 procent (39,2). Värdeförändringar på fastigheter blev noll kronor (noll).

Resultatet före skatt och nettoresultatet uppgick till 3,1 miljoner kronor (1,5), en ökning med 107 procent mot föregående år.

Amhult 2 tecknade i maj ett entreprenadavtal med RA Bygg avseende nybyggnation av kvarter Amhult 108:3, benämnt Luftseglaren 2. Bygget omfattar 3 477 kvadratmeter BTA och här kommer att byggas 36 hyreslägenheter och en undermarksparkering med 40 p-platser vilka kommer att hyras ut separat. Bygglov är beviljat under perioden och byggnationen planeras påbörjas i augusti 2017 och kommer att vara färdigställt preliminärt första kvartalet 2019.Amhult 2, Mkr Q2-2017 Q2-2016 Förändring
Nettoomsättning 8,2 5,1 60,8%
Rörelseresultat 5,0 2,0 150,0%
Rörelsemarginal 61,0% 39,2%
Resultat före skatt 3,1 1,5 106,7%
Nettoresultat 3,1 1,5 106,7%