Publicerat: 2017-08-25 08:12:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om AcouSort: AcouSort rapporterar oförändrad omsättning under andra kvartalet, följt plan efter noteringen

AcouSort redovisar oförändrad omsättning under andra kvartalet 2017 jämfört med samma period året innan.

Omsättningen uppgick till 0,7 miljoner kronor (0,7). Rörelseresultatet blev -1,8 miljoner kronor.

Resultatet före och efter skatt var -1,8 miljoner kronor. Resultat per aktie hamnade på -0,23 kronor (0,09).

Likvida medel per den 30 juni var 7,1 miljoner kronor (0,7). Kassaflödet under det andra kvartalet var -1,9 miljoner kronor (0,5).

"AcouSort har nu varit noterat på AktieTorget i cirka sex månader och under tiden som fortlöpt sedan noteringen har vi i stort följt den plan som kommunicerades inför vår notering gällande en rad projekt och aktiviteter", konstaterar vd Torsten Freltoft i delårsrapporten.

Som en del av bolagets patentstrategi har AcouSort valt att inte fullfölja patentansökan gällande P10814. De besparingar som det innebär ger ökade resurser att gå vidare med andra patentansökningar som anses passa produktportföljen bättre.


AcouSort, Mkr Q2-2017 Q2-2016 Förändring
Nettoomsättning 0,7 0,7 0,0%
Rörelseresultat -1,8 0,0
Resultat före skatt -1,8 0,0
Nettoresultat -1,8 0,0
Resultat per aktie, kr -0,23 0,09