Pressmeddelande Publicerat: 2008-03-03 08:00:00

Kopparberg Mineral AB: Kopparberg Invest AB (publ) omvandlar A-aktier

Kopparberg Invest AB (publ) har begärt att få 950.000 A-aktier omvandlade till B-aktier.

För att underlätta fortsatt finansiering av Kopparberg Mineral AB har Kopparberg Invest AB (publ) beslutat att omvandla sina 950.000 A-aktier till B-aktier. I samband med detta genomförs även ett byte av A och B aktier mellan Bolagets VD och Styrelseordförande så att Thomas Lundgren byter 240.000 A-aktier mot 240.000 B-aktier tillhörande Ulrich&Co AB. För ytterligare information kontakta: Thomas Lundgren, VD Tfn: 070-397 25 24 E-post: thomas.lundgren@kopparbergmineral.se Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag med sin kärnverksamhet i Bergslagen. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har beviljats totalt 17 undersökningstillstånd om cirka 10 050 hektar.

Dokument