Publicerat: 2017-08-30 08:39:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Provide IT: Provide IT ökar omsättning och ökar rörelseresultat under första kvartalet 2017/2018

Digitala produktionsbyrån Provide IT redovisar ökad omsättning under första kvartalet 2017/2018 jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar högre rörelseresultat.

Omsättningen uppgick till 4,2 miljoner kronor (3,6), en ökning med 17 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 1,5 miljoner kronor (1,3), med en rörelsemarginal på 36 procent.

Resultatet före skatt var 1,5 miljoner kronor (1,3). Resultatet efter skatt blev 1,1 miljoner kronor (1,0), en ökning med 10 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,171 kronor (0,152), vilket innebär en ökning med 13 procent mot föregående år.

"Bolagets sjätte räkenskapsår har börjat starkt. Vi har för närvarande inga produktionsproblem och bedriver på så sätt en framgångsrik produktion. Vi har idag fler kunder än tidigare både vid beställning av projekt- och supportarbeten. Vår säljavdelning fortsätter bearbeta marknaden av reklam- och kommunikationsbyråer i framförallt
Stockholmsområdet", säger vd Bawan Faraj.

"I maj månad prognostiserade vi en nettoomsättning på 3,5-4,0 miljoner kronor för
första kvartalet. Vi lyckades slå vår prognos med en nettoomsättning på 4,2 miljoner kronor och en vinst efter skatt på 1,134 miljoner. Bolaget har aldrig tidigare haft en så pass hög nettoomsättning och vinst efter skatt för perioden april-juni. Som jag skrev i förra kvartalsrapporten, jag är övertygad att innevarande räkenskapsår blir betydligt mer framgångsrikt än föregående", säger Faraj.

Kassa och bank uppgick till 4,9 miljoner (11,9).

Bawan Faraj säger vidare: "Vi har tillräckligt med kapital för att fortsätta vår expansiva tillväxtplan och vi planerar för närvarande att expandera till en ny marknad enligt plan, reklam- och kommunikationsbyråer i Osloområdet. Under november månad kommer vi att genomföra säljmöten med byråer i Osloområdet och därefter öppna ett säljkontor. Försäljningssatsningen i Osloområdet beräknas tillföra intäkter från och med bolagets fjärde
kvartal, januari-mars 2018".Provide IT, Mkr Q1-2017/2018 Q1-2016/2017 Förändring
Nettoomsättning 4,2 3,6 16,7%
Rörelseresultat 1,5 1,3 15,4%
Rörelsemarginal 35,7% 36,1%
Resultat före skatt 1,5 1,3 15,4%
Nettoresultat 1,1 1,0 10,0%
Resultat per aktie, kr 0,171 0,152 12,5%