Pressmeddelande Publicerat: 2008-04-04 13:34:00

HomeMaid AB: Nya samarbeten och auktorisationer

HomeMaid har tecknat avtal med flera företag om kampanjer och andra aktiviteter som genomförs under våren. Av dessa kan nämnas Nestlé, Veidekke och Ajax.

Samarbetet med Nestlé innebär att en kampanj genomförs i matvaruhusens barnmatsavdelningar. För HomeMaid innebär detta en ökad exponering gentemot gruppen barnfamiljer som är en mycket betydelsefull kundkategori. Veidekke bygger bostäder och som ett pilotprojekt i Stockholm erbjuds nyinflyttade hyresgäster/bostadsrättsinnehavare HomeMaids tjänster. Upplägget kan framöver omfatta fler nybyggnationer. Under 2007 genomfördes kampanjer tillsammans med Ajax. Då utfallet av samarbetet var lyckat kommer nya kampanjer att genomföras under år 2008. Kampanjen ger en ökad exponering av HomeMaids varumärke för breda kundgrupper. Fler och fler kommuner öppnar upp för privata alternativ inom hemtjänsten. HomeMaid har under 2008 fått auktorisation i Lund, Helsingborg och Staffanstorp. Halmstad den 4 april 2008 HomeMaid AB (publ) Åsa Keller, VD För ytterligare information kontakta: Åsa Keller, HomeMaid AB (publ), 035-16 15 50, 070-673 54 50 www.homemaid.se; info@homemaid.se

Dokument