Publicerat: 2017-09-04 14:32:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Provide IT: Omval av styrelsen föreslås i Provide IT

Aktieägarna i digitala produktionsbyrån Provide IT har sedan tidigare kallats till årsstämma den 20 september i Göteborg.

Bolaget kompletterar idag kallelsen med förslag till styrelse. Den sittande styrelsen, bestående av Torvald Thedéen, Jarmo Järvenpää, Bawan Faraj och Peter Klein föreslås till omval.

Provide IT har tidigare föreslagit en utdelning på 59,98 öre per aktie. Utdelningen måste av tekniska skäl avrundas till 60 öre per aktie.