Publicerat: 2017-09-07 12:58:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om AcouSort: AcouSort får sin första order på AcouWash värd 35 000 dollar

AcouSort har erhållit sin första formella kommersiella ordern av en prototyp till AcouWash-systemet från amerikanska US National Institute of Health, NIH. Det framgår av ett pressmeddelande.

AcouWash-systemet är för närvarande i slutgiltig utvecklingsfas hos AcouSort och ordern inkluderar även att NIH kommer bistå med betatestning av systemet och tillhandahålla feedback till AcouSort för färdigställandet av AcouWash. Ordervärdet beräknas uppgå
till 35 000 dollar och leverans av systemet till NIH beräknas ske under fjärde kvartalet 2017.

Ordern inkluderar ett exemplar av AcouWash och innefattar även ett avtal inom vilket NIH kommer utföra betatestning av systemet. Feedbacken från betatestningen kommer användas av AcouSort i färdigställandet av AcouWash.

AcouSort dessutom fått ett generellt godkännande från System of Award Management som leverantör till den amerikanska regeringen och dess institutioner.

"Vi är mycket glada att kunna meddela att vi nu har erhållit vår första kommersiella beställning av AcouWash. Kunden, amerikanska NIH, är en välrenommerad orskningsinstitution och det är positivt att de kommer bistå med betatest av systemet. Att kunna ha NIH som referens är en viktig möjlighet för oss i kommersialiseringen av AcouWash. Vi kommer dessutom samarbeta med NIH i utvecklingen av en potentiell klinisk applikation för systemet. Att vi under förhandlingsprocessen har godkänts som leverantör till den amerikanska regeringen och dess institutioner är självklart positivt och är något som kommer underlätta i framtida leveranser till potentiella amerikanska regeringskunder", kommenterar vd Torsten Freltoft.