Pressmeddelande Publicerat: 2008-04-25 08:32:00

Star Vault AB: Star Vault - Utökar samarbetet med Epic Games

Vi utvidgar vårt existerande samarbete med vår viktigaste partner Star Vault har valt att utöka samarbetet med Epic Games genom att licensiera den bästa möjliga nätverkslösning för Mortal Online från Epic Games China. Det är en nätverkslösning som är optimerad för användning tillsammans med Epic Games spelmotor Unreal Engine 3.

"Det är mycket positivt att vi även inom detta område kan ligga i absolut framkant utvecklingsmässigt. Genom att använda Epic Games Chinas nätverkslösning kan vi realisera de olika "features" (egenskaper), som vi kommer att erbjuda spelarna, på bästa möjliga sätt. Utöver detta uppnår vi 2 viktiga effekter: * Utvecklingsarbetet med den del av spelet som hanterar nätverket effektiviseras. * Våra kostnader för hårdvara efter release av Mortal Online, kommer att bli lägre beroende på att nätverkslösningen hanterar fler spelare per processor" säger Henrik Nyström, VD. För ytterligare information kontakta: Henrik Nyström, VD Stadiongatan 60 217 62 Malmö Tel: 040 13 89 40 Fax: 040 13 89 40 www.starvault.se info@starvault.se STAR VAULT AB (PUBL) 556709-1169

Dokument