Pressmeddelande Publicerat: 2008-04-28 11:02:00

Vitec Software Group AB: Vitecs årsredovisning för 2007 publicerad

Vitecs årsredovisning för 2007 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida: www.vitec.se/rapporter.

Den trycka årsredovisningen skickas till samtliga aktieägare 29/4. Årsredovisningen kan även beställas från Vitec via e-mail info@vitec.se.

Dokument