Publicerat: 2017-10-02 08:10:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om Redwood Pharma: Redwood Pharmas start av fas II-studie med RP-101 försenas

Forskningsbolaget Redwood Pharma lämnar en uppdatering inför teckningsperioden för bolagets teckningsoptioner inleds, enligt ett pressmeddelande.

Bolagets teckningsoptioner TO 2 kan med start idag den 2 oktober fram till den 16 oktober utnyttjas för att teckna nya aktier till teckningskursen 2,63 kronor per aktie. Det motsvarar 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen under en mätperiod i september. Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en aktie.

"Redwood Pharma fortsätter arbetet med att förbereda den kliniska fas II-prövningen av RP101, vårt läkemedelsutvecklingsprojekt mot torra ögon. Studien kommer att genomföras på ett mindre antal utvalda kliniker i några europeiska länder. Studien kommer att inkludera
cirka 100 patienter, alla kvinnor med måttlig till svår kronisk ögontorrhet. Studien syftar till att utvärdera såväl säkerhet som effekt efter tre månaders behandling. Huvudprövare för studien kommer att vara professor Gerhard Garhöfer vid Medicinska universitetet i Wien", kommenterar vd Martin Vidaeus.

Bolaget tecknade som tidigare meddelat i juni avtal med Carbogen som ska bistå med
produktion av läkemedelskandidaten för den kommande studien. Redwood Pharma har också meddelat att bolaget ingått avtal kontraktsforskningsföretaget Cross Alliance som ska ansvara för genomförandet av studien.

"Parallellt med övriga aktiviteter fortsätter våra toxikologiska studier, vilka är en förutsättning för att få erforderliga myndighetsgodkännanden att starta studien. Vi har under lång tid kunnat kommunicera att RP101-projektet löpt helt enligt plan. Nu har vi i dock fått en smärre försening då resultat dragit ut på tiden och vissa ytterligare studier och utredningar visat sig erforderliga. Av det skälet är vår avsikt nu att starta studien först under första eller andra kvartalet 2018", kommenterar Martin Vidaeus.

Bolagets tidigare plan var att starta fas II-studien under hösten 2017.