Pressmeddelande Publicerat: 2008-05-29 12:13:00

Altero AB: Kommuniké från Årsstämma i CoolGuard AB (publ)

Stämman beslutade enhälligt att genomföra samtliga beslut angivna i kallelsen till årsstämman i CoolGuard den 29 maj 2008.

För ytterligare information kontakta VD, Christian Widing, telefon 040-689 33 50 Pressmeddelande 2008-05-29

Dokument