Pressmeddelande Publicerat: 2008-06-05 14:00:00

Cellpoint Connect AB: Kraftig tillväxt i CellPoints orderingång!

Efter lanseringen av de nya Flamingo stereo headset produkterna, som riktar sig mot iPod, MP3 samt iPhone och andra Bluetooth mobiltelefoner, och de senaste månaders intensiva försäljningsaktiviteter, upplever CellPoint nu en kraftig ökning i orderingången.

Ordrarna har kommit från såväl de Nordamerikanska, Europeiska och Asiatiska kunderna, dock främst från några av de mycket stora asiatiska tillväxtmarknaderna. Bolagets orderbehållning är nu på mer än 150 000 enheter, vilket ger en omsättning på över USD 7 miljoner. Det faktum att de nya Flamingo produkterna, i de kommande månaderna, kommer att marknadsföras av en rad professionella lokala partners på dessa stora marknader, vilket skapar mycket positiva förväntningar på CellPoints tillväxt de kommande åren. För mer information, kontakta: Michael Mathiesen Chairman CellPoint Connect AB +45 4045 3332 michael.mathiesen@cellpoint.com CellPoint Connect utvecklar, tillverkar och marknadsför Flamingo Bluetooth Headset, ett trådlöst headset med patentsökt EarClick™ teknik för komfortabel passform samt nXZEN och nX6000 med extrem "Noise cancellation" teknik. Alla produkter är kompatibla med mobiltelefoner och datorer som ha Bluetooth®. CellPoint Connect har kontor i Sverige, Danmark, Norge, Kina, Kanada och USA med marknader i hela Europa, Nordamerika, Latinamerika och Asien. CellPoint är noterat på Aktietorget i Stockholm (www.aktietorget.se) med kortnamn: CPNT. Mer information finns på www.cellpoint.com Friskrivning Detta dokument kan innehålla framåtblickande uttalanden beträffande CellPoints verksamhet eller till den miljö i vilken bolaget bedriver rörelse, och CellPoints strategi, processer och investeringar, vilka är baserade på CellPoints verksamheter, estimat, prognoser och planering. Dessa uttalanden är ingen garanti för framtida avkastning och involverar risker och osäkerheter vilka är svåra att förutspå, och/eller är utanför CellPoints kontroll. Ett antal viktiga faktorer kan medföra faktiska följder och resultat som avviker avsevärt från vad det ges uttryck för i dessa framåtblickande uttalanden. Dessa faktorer inkluderar de angivna i andra publika rapporter. Följaktligen, läsare ska inte sätta oskälig tillit till sådana framåtblickande uttalanden. I tillägg, dessa framåtblickande uttalanden relaterar till det datum de är gjorda. CellPoint friskriver sig från alla avsikter eller förpliktelser att uppdatera eller revidera några framåtblickande uttalanden, oavsett resultat av ny information, framtida händelser eller på annat sätt. EarClick™ är CellPoint Connect AB:s varumärke, Bluetooth® är ett registrerat varumärke hos Bluetooth SIG, Inc. och iPod® och iPhone® är ett registrerat varumärker hos Apple.

Dokument