Publicerat: 2017-10-03 15:24:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om AcouSort: AcouSorts leveransmål för AcouTrap 2017 uppnås ej till följd av resursbrist hos partner

Bioteknikbolaget AcouSort lämnar en uppdatering kring bolagets OEM-projekt och forskningssystem, enligt ett pressmeddelande.

Bolaget har framgångsrikt avslutat den fjärde fasen i samarbetsprojektet med Life Science-partner 1 och förhandling om ett kommersialiseringsavtal pågår som planerat.

AcouSort kunde i slutet av september avsluta den första fasen i projektet med Life Science-partner 3 för veterinärmedicinska tillämpningar, med goda resultat.

Samarbetet med Life Science-partner 2 har tillfälligt avbrutits på grund av omorganisering och interna diskussioner hos partnern om utvecklingsstrategi för planerade produkter.

AcouSorts produktionspartner för AcouTrap har på grund av resursbrister under tredje kvartalet ej kunna leverera de förväntade tio systemen som bolaget förväntat sig. Endast ett fullt system har kunnat levereras och AcouSort har därför fattat beslut om att färdigställa monteringen av återstående systemen i egen regi och därmed överta processen. Bolaget kommer inleda en process att söka en ny samarbetspartner för montering av framtida AcouTrap-system.

Under andra och tredje kvartalet har ett internt utvecklingsprojekt framgångsrikt genomförts med målet att designa en ny generation av den centrala trappingenheten i AcouTrap.

Förseningen i leveranserna av AcouTrap kommer dessvärre innebära följdförseningar i marknadsföringsaktiviteter och försäljningsprocess med några månader. Därmed förväntar också bolaget att färre AcouTrap-system kommer säljas under 2017 än vad som ursprungligen beräknades.

Avseende AcouWash-systemet förväntas avtal om försäljning av de första kommersiella systemen undertecknas under första halvåret 2018.

"Vi avlägger nu denna statusrapport eftersom det för närvarande händer mycket i bolaget och våra pågående projekt. Två av våra OEM-projekt gör framsteg med goda resultat, vilket är spännande eftersom jag ser en fin framtida potential för dessa projekt. Tyvärr har ett av
projekten tillfälligt avbrutits på grund av omorganisering och interna diskussioner hos partnern och vi följer givetvis denna utveckling noga. Vi har även haft en fin utveckling för våra forskningsinstrument, vi kunde under september sälja det första exemplaret av AcouWash till NIH i USA och vi har utvecklat en ny, förbättrad version av trappingenheten i AcouTrap som förnärvarande utvärderas både internt och hos kunder", kommenterar Torsten Freltoft, vd i AcouSort.

"Tyvärr har vår partner som monterar AcouTrap-systemen haft resursbrister och inte kunnat leverera system enligt våra förväntningar och därmed har vi nu valt att själva ta över produktionen av AcouTrap. Vi bedömer att återstående system kan vara färdigställda före årsskiftet 2017/2018 och att produktionen i egen regi endast kommer ha en marginell påverkan på bolagets kostnader inom 2017", fortsätter Torsten Freltoft.