Publicerat: 2017-10-09 08:23:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om DBP: DB Pharmas nya studie bekräftar Temodex säkerhet och visar att läkemedlet stannar på rätt plats

Läkemedelsbolaget DB Pharma har nu slutfört den studie som undersöker hur mycket läkemedlet Temodex sprider sig i hjärna hos råtta. Studiens syfte var att följa och kartlägga koncentrationen av den aktiva substansen och dess metabolit i både hjärna och blodcirkulation. Studien utgör en i raden av kompletterande prekliniska undersökningar för att bevisa och stärka proof of concept för företagets läkemedelskandidat mot hjärncancer, Temodex. Det framgår av ett pressmeddelande.

Resultaten visar bland annat att koncentrationen av aktiv substans i råtthjärna ligger flera gånger över nivån som uppnås med den vanliga standardbehandlingen av glioblastom hos människa. Vid undersökning av råtthjärnan sågs en god spridning av aktiv substans utan att ge allvarliga förändringar av hjärnan.

"Studieresultaten visar att koncentrationen är fullt jämförbar med den som man uppnår med gängse behandling av glioblastom och till och med ligger däröver under en längre tid utan att ge allvarliga biverkningar. Dessutom ser vi också att den aktiva substansen sprids i mycket begränsad grad utanför hjärnan, vilket är mycket fördelaktigt för en effektiv och säker behandling av hjärncancer. Därför kan vi också dra slutsatsen att risken för biverkningar hos patienterna vid behandling med Temodex bör vara mycket liten", säger Stellan Swedmark, Director of Preclinical Development/Regulatory Affairs på DB Pharma.

"Jag är inte förvånad över de resultat som vi uppnått i denna studie. Den höga koncentrationen i hjärna talar för att Temodex är effektivare än standardbehandlingen utan att för den skull ge mer biverkningar, vilket stämmer mycket bra överens med resultaten av kliniska prövningar tidigare genomförda för Temodex i Vitryssland som har visat på hela nio månader förlängd överlevnad, vilket är rekord inom hjärncancer och många andra typer av cancer. Denna studie kommer givetvis att utgöra en hörnsten i det paket som vi kommer att skicka in till myndigheterna för att ansöka om kliniska prövningar i EU", säger Igor Lokot, vd för DB Pharma.