Pressmeddelande Publicerat: 2008-06-19 13:02:00

HomeMaid AB: Halva priset på hushållsnära tjänster direkt

De privatpersoner som köper hushållstjänster ska kunna få skattelättnaden direkt när tjänsten köps. Det föreslår hushållstjänstutredningen som läggs fram idag, torsdag. Hittills har den som köper en hushållstjänst fått vänta till deklarationen innan skattelättnaden har kunnat hämtas hem. De nya reglerna föreslås gälla från och med 1 januari 2009.

"Förenklingen av reglerna minskar den administrativa bördan för köparen och denne slipper ligga ute med pengarna. Hushållstjänstutredningens förslag innebär positiva förenklingar för konsumenterna och nya möjligheter för HomeMaid till fortsatt stark tillväxt." Säger VD Åsa Keller Halmstad den 19 juni 2008 HomeMaid AB (publ) Åsa Keller, VD För ytterligare information kontakta: Åsa Keller, HomeMaid AB (publ), 035-16 15 50, 070-673 54 50 www.homemaid.se; info@homemaid.se

Dokument