Publicerat: 2017-10-11 09:32:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Hamlet: Ett nyval föreslås till styrelsen i Hamlet Pharma

Aktieägarna i forskningsbolaget Hamlet Pharma kallas till årsstämma torsdagen den 9 november i Malmö.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för det avslutade räkenskapsåret 2016/17.

Omval föreslås av styrelseordförande Catharina Svanborg och styrelseledamöterna Bengt Furberg, Bengt Westermark och Christer Köhler samt nyval av Helena Lomberg. Anna Mannfalk har avböjt omval till styrelsen.