Pressmeddelande Publicerat: 2008-07-14 13:06:00

FastTV.net AB: FastTV tecknar ett av sina största avtal om leverans av IPTV.

FastTV har tecknat en avsiktsförklaring med en stor aktör inom ADSL om att leverera IPTV exklusivt i deras nät. FastTVs bedömning är att avtalet är bolagets största avtal och att det kommer att innebära en kraftig omsättningsökning för FastTV från och med andra halvåret 2008. Leverans av IPTV kommer att inledas under slutet av sommaren. Kunden har stora etableringsplaner och räknar med en kraftig ökning av antalet kunder. Mer information om kunden kommer när slutgiltigt avtal är klart och när leverans har påbörjats.

FastTV är mycket nöjda med att ha tecknat avtalet och räknar med att avtalet med kunden ger minst 10 000 kunder under första året och betydligt fler kunder de närmaste åren. För ytterligare information, kontakta Jesper Stevrin, styrelseordförande, FastTV Net AB, jesper.stevrin@fasttv.net mobil: 076-3384811.

Dokument