Publicerat: 2017-10-16 08:07:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om DBP: DB Pharma rapporterar att inga allvarliga biverkningar noterats i GLP-tox förstudien på råtta för Temodex

Läkemedelsbolaget DB Pharma rapporterar att inga allvarliga biverkningar har noterats i GLP-tox förstudien på råtta för Temodex, framgår det av ett pressmeddelande.

Double Bond Pharmaceutical, DBP, har initierat den toxikologiska utvärderingen av företagets läkemedelskandidat mot hjärncancer, Temodex, som meddelats tidigare.

Detta studiepaket är avsett att påvisa säkerheten av Temodex i hjärna hos råtta för att tydliggöra den förbättrade säkerhetsprofil som har setts i tidigare studier. Det
toxikologiska paketet inleds med en förstudie följd av en huvudstudie.

De första djuren har nu doserats i förstudien utan att allvarliga biverkningar har iakttagits.

"De preliminära resultat som vi har fått är i enlighet med de tidigare resultat som vi har sett", säger Stellan Swedmark, preklinisk chef på DBP. "Vi kan därför med tillförsikt se fram emot den avslutande huvudstudien."

"De här toxikologiska studierna utgör en väsentlig del av det prekliniska paket vilka vi diskuterade med myndigheterna tidigare, säger Igor Lokot, vd för DBP, i en kommentar.
"Att de preliminära resultaten ser mycket lovande ut stärker ytterligare vår tillit till projektet", fortsätter han.