Pressmeddelande Publicerat: 2008-08-21 09:11:00

Eurovip Group AB: Eurovip Groups årsstämma kunde inte slutföras - Ny stämma i september

Eurovip Groups fortsatta årsstämma på onsdagen kunde inte slutföras, eftersom årsredovisningen för 2007 fortfarande inte är färdigställd. Liksom när stämman sköts upp den 26 juni, är det frågor kring värderingar av vissa av koncernens enheter som inte är färdigutredda. Styrelsen kommer inom kort att kalla till en ny årsstämma, som ska hållas i september.

Inte heller den extra bolagsstämma, som skulle ta ställning till en nyemission av aktier och teckningsoptioner, kunde genomföras, eftersom emissionsprospektet inte kunnat färdigställas utan en godkänd årsredovisning. Förslaget till nyemission och ändring av bolagsordningen kommer att behandlas på den nya årsstämman i september. För ytterligare information, kontakta Ray Pettersson, styrelseordförande, Eurovip Group AB, mobil: 0708-87 60 03. Eurovip Group utvecklar tekniska lösningar för lojalitetsprogram, bonusfördelning m.m. Eurovip Group AB är noterat på Aktietorget. Handeln i aktien är stoppad sedan 11 mars 2008. 20 augusti 2008

Dokument