Publicerat: 2017-10-24 09:14 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om Oden Control: Oden Control rapporterar nollresultat i tredje kvartalet

Industribolaget Oden Control redovisar rapporterar i princip oförändrade intäkter jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar ett nollresultat.

Nettoomsättningen blev 215 000 kronor (225 000).

Rörelseresultatet, resultatet efter finansnetto och nettoresultatet uppgick till noll kronor (-91 000), motsvarande 0,00 kronor per aktie (-0,02).

Ekonomin går åt rätt håll och är under kontroll. Förfrågningar från olika typer av kunder har ökat. Bolagets ställdon kommer fortsatt att visas tillsammans med ASAB:s konstruktioner för de stora ventiltillverkarna. Tillverkarna har möjlighet att låna ställdonen för test med deras ventiler. Oden Control kommer att delta på två mässor i Göteborg och en mässa i tyska Düsseldorf under 2018.


Oden Control, Mkr Q3-2017 Q3-2016 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,2 0,0%
Rörelseresultat 0,0 -0,1
Resultat före skatt 0,0 -0,1
Nettoresultat 0,0 -0,1
Resultat per aktie, kr 0,00 -0,02