Publicerat: 2017-11-02 08:07:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Hamlet: Hamlet Pharma redovisar som förväntat inga intäkter i förta kvartalet

Forskningsbolaget Hamlet Pharma redovisar som förväntat inga intäkter i första kvartalet i det brutna räkenskapsåret, juli till september 2017, i likhet med samma period i fjol.

Nettoomsättningen uppgick till noll kronor, i likhet med samma kvartal i fjol.

Rörelseresultatet och resultatet före skatt blev -4,1 miljoner kronor (-1,6). Nettoresultatet uppgick till -4,1 miljoner kronor (-1,3), motsvarande -0,13 kronor per aktie (-0,05).

Likvida medel uppgick till 27,9 miljoner kronor (29,5) per den 30 september. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -4,4 miljoner kronor (-1,5) i första kvartalet.

"Under det första kvartalet på det nya räkenskapsåret 2017/2018 har bolaget passerat tre mycket viktiga milstolpar. Vi har fått fram kliniskt prövningsmaterial, vi har erhållit etiskt godkännande för blåscancerstudien och vi har visat att Alpha1H inte uppvisar toxiska
effekter i urinblåsan i djurförsök. Allt detta banar vägen för snar start av den kliniska studien. Vi inväntar klartecken från den nationella myndigheten i Tjeckien innan vi kan inkludera första patienten", säger vd Mats Persson och styrelseordförande Catharina Svanborg i en gemensam kommentar i delårsrapporten.Hamlet Pharma, Mkr Q1-2018 Q1-2017 Förändring
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -4,1 -1,6 -156,3%
Resultat före skatt -4,1 -1,6 -156,3%
Nettoresultat -4,1 -1,3 -215,4%
Resultat per aktie, kr -0,13 -0,05 -160,0%