Pressmeddelande Publicerat: 2008-09-26 11:25:00

Followit Holding AB: Followit Holding AB (publ) - Jan Vellner utsedd till permanent VD

Styrelsen i Followit Holding AB (publ) har utsett Jan Vellner till permanent VD i bolaget. Jan Vellner har sedan årsstämman 2008-04-17 varit tillförordnad VD.

Efter att ha behövt lägga mycket tid och kraft på att städa i bolaget på grund av den gamla styrelsens och ledningens försyndelser har bolaget nu genomfört en drygt 100 % övertecknad nyemission samt fått en långsiktig lösning på VD-frågan. Nu kan all kraft framåt fokuseras på försäljning och vidareutveckling av ett starkt och brett produktsortiment. Stockholm 2008-09-25 Followit Holding AB (publ) Anders Walldov Styrelseordförande

Dokument