Publicerat: 2017-11-02 08:59:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Amhult 2: Amhult 2 ökar omsättningen och fördubblar vinsten

Fastighetsbolaget Amhult 2 ökar omsättningen och fördubblar vinsten i det tredje kvartalet.

Amhult 2s hyresintäkter uppgick till 7,7 miljoner kronor under tredje kvartalet (5,1), en ökning med 51 procent mot föregående år. Omsättningen uppgick till 8 miljoner kronor (5,5), en ökning med 45 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 4,6 miljoner kronor (2,5), med en rörelsemarginal på 57,5 procent.

Resultatet efter skatt blev 2,8 miljoner kronor (1,4), en fördubbling mot föregående år.

Resultatet innehåller inga värdeförändringar av fastigheter.Amhult 2, Mkr Q3-2017 Q3-2016 Förändring
Nettoomsättning 8 5,5 45,5%
Rörelseresultat 4,6 2,5 84,0%
Rörelsemarginal 57,5% 45,5%
Hyresintäkter 7,7 5,1 51,0%
Nettoresultat 2,8 1,4 100,0%