Pressmeddelande Publicerat: 2008-10-08 11:16:00

MyScoop International AB: MyScoop International AB (publ) avnoteras

I anledning av att Mobispine AB (publ) ("Mobispine") den 3 oktober 2008 meddelat att Mobispine fullföljer sitt offentliga erbjudande om att förvärva samtliga aktier i MyScoop International AB (publ) ("MyScoop"), har styrelsen för MyScoop ansökt om avnotering av MyScoop-aktien från AktieTorget eftersom kravet på ägarspridning inte längre uppfylls. Sista handelsdag för MyScoop-aktien kommer att vara den 15 oktober 2008.

För ytterligare information, vänligen kontakta styrelsens ordförande, Adam Söderqvist, adam@myscoop.com.

Dokument