Pressmeddelande Publicerat: 2008-10-15 13:42:00

Heart of Brands AB: Styrelseförändringar och kallelse till extra bolagsstämma i Heart of Brands AB

Heart of Brands har som en följd av rådande marknadsklimat och problem med ny kapitalanskaffning tvingats ompröva sin affärsidé med förvärv av egna varumärken Bolaget kommer nu att arbeta vidare med att avyttra del eller delar av verksamheten för att kunna kanalisera resurserna till kvarvarande verksamhet.

Jenny Grundén , Lars Stenberg och Arnt Jakobsen har begärt utträde ur styrelsen. Huvudägarens, Pangaea Invest, representant i styrelsen Björn Johansson kvarstår och bolaget kommer snarast att kalla till extra bolagsstämma för att utse ny styrelse. Bolagets verkställande direktör, Richard Chindt, har sagt upp sin anställning, men kommer att arbeta vidare i bolaget tills dess att ny verkställande direktör har utsetts. Kontrollbalansräkning har upprättats som visar att det egna kapitalet inte är förbrukat. Stockholm 2008-10-15 Heart of Brands AB (publ) Richard Chindt Om Heart of Brands: Heart of Brands övergripande mål är att utveckla bolaget till ett ledande modeföretag i Norden genom förvärv av varumärken samt genom att erhålla distributionsrätter för internationellt erkända varumärken. I portföljen ingår idag bl a svenska Gul & Blå, POUR och Puss & Kram. För mer information om Heart of Brands: Richard Chindt: M: 0736-845 401 E: info@heartofbrands.se www.heartofbrands.se

Dokument