Publicerat: 2017-11-13 08:10:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om DBP: DB Pharma rapporterar små förändringar i sitt resultat

Läkemedelsbolaget DB Pharma redovisar som planerat ingen omsättning för det tredje kvartalet och små resultatförändringar.

Rörelseresultatet blev -2,9 miljoner kronor (-2,5).

Resultatet före och efter skatt var -2,9 miljoner kronor (-2,5). Resultat per aktie hamnade på -0,16 kronor (-0,15).

"Double Bond Pharma fortsätter att arbeta på högvarv. Under tredje kvartalet av 2017 gjorde arbetet med GMP-produktionen av både Temodex och SA-033 ytterligare några viktiga framsteg. Detta arbete har hittills inte fått så mycket uppmärksamhet i informationsflödet, men det är minst lika prioriterat som andra delar i utvecklingen av produkterna och får självklart bästa nödvändiga kompetens-, tids- och finansiella resurser från företaget. Det är värt att nämna att Double Bond Pharma inom ramen av produktionsarbete lyckats etablera ett mycket bra samarbete med olika europeiska GMP-certifierade bolag, vilket möjliggör företagets fortsatt effektiva utveckling", skriver vd Igor Lokot i rapporten.

Parallellt med detta pågår ett prekliniskt arbete. En undersökning av SA033, baserad på DEN-modellen, startades och pågår enligt plan, och arbetet planeras att färdigställas vid årets slut.

Vidare är den sista GLP-toxikologiska-undersökningen av Temodex inför ansökan om kliniska prövningar i Europa pågående och planeras att vara färdig under det första kvaratlet nästa år.

Företaget letar också samarbetspartners vad gäller bolagets drug delivery-plattform.

"Vi är även i kontakt med potentiella samarbetspartner vad gäller vår drug delivery plattform BeloGal. Hur lång tid kan det ta tills vi signerar ett avtal för att börja samarbete? Ju tidigare desto bättre självklart – men med varje litet och stort framsteg närmar vi oss denna tid, och ökar därmed värdet på våra produkter och bolaget", skriver Lokot.DB Pharma, Mkr Q3-2017 Q3-2016
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -2,9 -2,5
Resultat före skatt -2,9 -2,5
Nettoresultat -2,9 -2,5
Resultat per aktie, kr -0,16 -0,15