Publicerat: 2017-11-13 08:43:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om SensoDetect: SensoDetect rapporterar små förändringar i resultatet och som väntat ingen omsättning

Medicinteknikbolaget SensoDetect redovisar som väntat ingen omsättning och små förändringar av sitt resultat i det tredje kvartalet.

Rörelseresultatet blev -1,7 miljoner kronor (-1,7). Resultatet före och efter skatt var -2 miljoner kronor (-1,8).

"Jag ser fortsatt mycket positivt på vår teknologi och med en tydligare strategi kan vi nu fokusera på en mer komplett test och ge marknaden det som den eftersöker på ett helt annat sätt än med tidigare mer komplexa system", skriver vd Johan Ohlsson i rapporten.

Fokus ligger på BERA 3.0.

"Intresset för vår produkt har märkbart ökat trotts att vi inte ökat vår marknadsföring. Internationellt ökar intresset och vi har under perioden bokat in ytterligare möte med exempelvis distributörer från Bolivia och Sydkorea. Men även i andra länder ser vi ett ökat intresse. Vi arbetar nu hårt för att introducera 3.0 i slutet på våren 2018. I detta arbete har vi förstärkt vårt team och arbetar nära befintliga affärskontakter", skriver han vidare.

SensoDetect, Mkr Q3-2017 Q3-2016
Nettoomsättning 0 0
Rörelseresultat -1,7 -1,7
Resultat före skatt -2 -1,8
Nettoresultat -2 -1,8