Publicerat: 2017-11-16 08:10:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om Redwood Pharma: Redwood Pharma redovisar som väntat ingen omsättning i tredje kvartalet

Forskningsbolaget Redwood Pharma, som har riktat in sig mot läkemedel mot ögonsjukdomar, redovisar som förväntat ingen omsättning i tredje kvartalet. Bolaget rapporterar en ökad förlust.

Rörelseresultatet blev -5,2 miljoner kronor (-2,1). Resultatet före och efter skatt var -5,2 miljoner kronor (-2,1). Resultat per aktie hamnade på -0,65 kronor (-0,41).

Kassa och bank var på 10,0 miljoner kronor (14,2) per den 30 september.

"Under det tredje kvartalet har förberedelserna fortsatt med hög fart inför starten av den kliniska studien av RP101. Redwood Pharma kommer allt närmare en innovativ behandling av kvinnor som lider av måttlig till svår kronisk ögontorrhet", skriver vd Martin Vidaeus i rapporten.


Redwood Pharma, Mkr Q3-2017 Q3-2016
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -5,2 -2,1
Resultat före skatt -5,2 -2,1
Nettoresultat -5,2 -2,1
Resultat per aktie, kr -0,65 -0,41