Publicerat: 2017-11-17 08:38:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Acrinova: Acrinova ökar omsättning och rörelseresultat under tredje kvartalet

Fastighetsbolaget Acrinova redovisar ökande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar även högre vinst.

Bolagets förvaltningsresultat blev 5,3 miljoner kronor under tredje kvartalet (1,7), 212 procent bättre än föregående år.

Omsättningen uppgick till 21,1 miljoner kronor (11,3), en ökning med 87 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 14,3 miljoner kronor (8,1), med en rörelsemarginal på 67,8 procent (71,7). Resultatet före skatt var 37,4 miljoner kronor (34,3). Resultatet efter skatt blev 29,0 miljoner kronor (27,4). Resultat per aktie hamnade på 6,33 kronor (6,75).

"De första nio månaderna halvåret 2017 visar på en fortsatt god utveckling för koncernen och helt i linje med de planer som ingår i den långsiktiga strategin", säger vd Ulf Wallén i en kommentar.


Acrinova, Mkr Q3-2017 Q3-2016 Förändring
Nettoomsättning 21,1 11,3 86,7%
Rörelseresultat 14,3 8,1 76,5%
Rörelsemarginal 67,8% 71,7%
Resultat före skatt 37,4 34,3 9,0%
Förvaltningsresultat 5,3 1,7 211,8%
Nettoresultat 29,0 27,4 5,8%
Resultat per aktie, kr 6,33 6,75 -6,2%