Publicerat: 2017-11-20 09:30:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire. Disclaimer

Finwire om Redwood Pharma: Redwood Pharma har framgångsrikt avslutat toxikologi- och säkerhetsstudierna av RP101

Forskningsbolaget Redwood Pharma uppger i ett pressmeddelande att toxikologi- och säkerhetsstudierna av RP101 nu är framgångsrikt avslutade. Bolaget kan därmed fortsätta utvecklingen av RP101 och har närmast som målsättning att starta en klinisk fas-II studie på patienter med kroniskt torra ögon.

De genomförda studierna bekräftar att RP101 och IntelliGel-plattformen inte resulterar i några signifikanta toxikologiska effekter.

"Dessa säkerhetsdata bidrar till RP101s styrka som en framtida terapi mot kroniskt torra ögon och ökar även möjligheten för användning av IntelliGel tillsammans med andra aktiva substanser. Med dessa resultat kan vi alltjämt vara optimistiska om företagets kommersiella potential. De positiva resultaten minskar utvecklings- och investeringsriskerna - samtidigt som värdet på Redwood Pharma ökas", kommenterar vd Martin Vidaeus.