Pressmeddelande Publicerat: 2007-03-26 09:58:00

Interfox Resources AB: ARCHELON FULLFÖLJER INVESTERING I SNABBVÄXAREN KILSTA METALL

Archelon har fullföljt sin investering i Kilsta Metall. Betalningsmedel för den riktade nyemissionen till Archelon har varit kontanter. Därutöver har Archelon förvärvat aktier av Kilsta Metalls huvudägare, Anders Svärdvik. Betalningsmedel har varit 833 333 st nya Archelonaktier. Det totala antalet aktier i Archelon kommer därefter att uppgå till 30 260 994 st.

Kilsta Metall är ett relativt nystartat bolag inom fragmentering av aluminium. Bolaget har utvecklat en egen industriell process som innebär möjligheter till snabb tillväxt med god lönsamhetspotential. Sedan verksamhetsstarten under hösten 2006 har provleveranser levererats med gott resultat. Bolaget visade lönsamhet redan under fjärde kvartalet 2006.

Bolaget har efter Archelons investering genomfört en nyemission innebärande ett kapitaltillskott på 4 Mkr. Archelons ägarandel uppgår därefter till 13,5 %.

De som tecknade sig i Archelons nyemission i november 2006 tilldelas vederlagsfritt aktier i Kilsta Metall. Efter att Kilsta Metall blivit anslutet till VPC kommer dessa aktier att distribueras, vilket beräknas ske under första halvåret 2007. Styrelsen i Kilsta Metall har för avsikt att besluta om publik notering av bolagets aktie under andra halvåret av 2007. För mer info om Kilsta Metall besök www.kilstametall.se.

För mer info:
Tore Hallberg, VD i Archelon, 031 13 11 90
Anders Svärdvik, VD i Kilsta Metall, 0702 63 02 96

Archelon har som affärsidé att identifiera,förädla och skapa mervärden i tidiga råvaruprojekt. Syftet är att kostnadseffektivt prospektera efter bas- och ädelmetaller eller andra råvaror. Alternativt kan bolaget förvärva och vidareutveckla råvarutillgångar, eller därmed förknippad verksamhet som ur ett marknadsmässigt eller finansiellt perspektiv bedöms ha förutsättningar att utvecklas på ett för aktieägarna och bolaget gynnsamt sätt. Archelonaktien handlas på Göteborgs OTC-lista under kortnamnet Arch OTCB. Archelon har ca 2 000 aktieägare.


Archelon Mineral AB • Södra Allégatan 13 • 413 01 Göteborg
• Tel 031 131190 • Fax 031 711 41 32 • info@archelon.se

Dokument