Pressmeddelande Publicerat: 2007-10-03 15:50:00

Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB: REKORDAVKASTNING FÖR FONDEN AMDT HEDGE

· Nytt rekord i september för fonden AMDT hedge med en avkastning om 5,52 %.
· Spararna erhöll för perioden juni - september 19,91 %, dvs. efter avgifter.
· Nytt rekordinflöde under månaden med drygt 40 MSEK.

Systematiska Fonder JPA ABs fond AMDT hedge gav under september månad en avkastning på +5,52 %. Efter ackumulerade avgifter – som tas ut den sista månaden i varje kvartal – erhöll spararna 2,98 %.

AMDT hedge har under de fyra senaste månaderna haft en rekordavkastning; +5,52 % i september, +5,68 % i augusti, +4,00 % i juli och +5,95 % i juni. Sparare - som sparade i fonden under hela denna period - erhöll 19,91 % i avkastning, dvs. efter avgifter.

AMDT hedge fick i september ett nettoinflöde av kapital på drygt 40 MSEK. Fonden är öppen både för juridiska och fysiska personer. Fonden och fondbolaget står under Finansinspektionens tillsyn.

Fondbolaget Systematiska Fonder JPA AB är ett helägt dotterbolag till Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ). Detta bolag är listat på NGM Nordic MTF med första handelsdag den 12 oktober 2007.

Frågor apropå AMDT hedges avkastning besvaras av Systematiska Fonders VD Christer Andersson 0735-11 30 05. Frågor apropå moderbolaget Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB besvaras av VD Stefan Norrsell 070-256 15 03.

Mer information finns på www.systematiska.se och www.systematiska.com.


Malmö den 3 oktober 2007
Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Dokument