Publicerat: 2017-11-23 09:10:00 Detta är en nyhet från nyhetsbyrån Finwire Disclaimer

Finwire om Nanologica: Nanologica minskade förlusten något under tredje kvartalet

Life science-bolaget Nanologica redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad förlust.

Omsättningen uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,4), en minskning med 50 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev -4,6 miljoner kronor (-6,1).

Resultatet efter skatt blev -4,9 miljoner kronor (-6,2).

Resultat per aktie hamnade på -1,05 kronor (-1,86).

Likvida medel uppgår till 5,8 miljoner kronor (4,2).

Av rapporten framgår att leveranserna till Indien är återupptagna under början av fjärde kvartalet.


Nanologica, Mkr Q3-2017 Q3-2016 Förändring
Nettoomsättning 0,2 0,4 -50,0%
Rörelseresultat -4,6 -6,1
Nettoresultat -4,9 -6,2
Resultat per aktie, kr -1,05 -1,86