Pressmeddelande Publicerat: 2008-03-19 10:16:00

Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB: ÅRSSTÄMMOKOMMUNIKÉ - SYSTEMATISK KAPITALFÖRVALTNING AB (PUBL)

· Ulf Christiansson, Peter Nilsson, Stefan Norrsell, Arild Russ och Fredrik Stenberg omvaldes till ledamöter i styrelsen.
· Stämman beslöt att erbjuda kvittning av fordringar på sammanlagt 4.757.116,17 kr mot 39.643.009 nyemitterade aktier.

Vid Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige ABs årsstämma på tisdagen omvaldes Ulf Christiansson, Peter Nilsson, Stefan Norrsell, Arild Russ och Fredrik Stenberg till ledamöter i styrelsen.

I sitt stämmoanförande framhöll VD Arild Russ bl a att "Vi har gått från en idé om en affär i maj - via en affär i juli och ett investerarmemorandum i augusti – till en övertecknad nyemission i september och notering på NGM MTF med första handelsdag i oktober. Rekord. I samma anda blev Systematiska Fonder korat till bästa fondbolag i oktober av ww.di.se och av Avanza. Våra fonder AMDT hedge och Risk-Reward korades till topp 10 bland specialfonderna för året och Risk Reward blev sannolikt årets vinnare bland specialfonderna med en ökning på +68 %. Vårt förvaltade kapital nästan tiodubblades under samma period."

Stämman beslöt - utifrån tidigare gjort ställningstagande av styrelsen – att erbjuda innehavaren av villkorat aktieägartillskott om 2,5 MSEK att erhålla likvid i form av 20.833.333 nyemitterade aktier samt erbjuda fordringsägare med fordringar om 2.257.161,12 kr att erhålla likvid i form av 18.809.676 nyemitterade aktier.

Styrelsen fick stämmans bemyndigande att emittera högst 10 % nya aktier m m för bl a likvid vid förvärv.

Frågor besvaras av VD Arild Russ 0771-422000.

Mer information om Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ) – noterat på NGM MTF - finns på www.systematiska.com.

Malmö den 19 mars 2008
Systematisk Kapitalförvaltning i Sverige AB (publ)

Dokument